Η κατοικία βρίσκεται στο κέντρο του παραδοσιακού οικισμού της Οίας προς την πλευρά της καλντέρας, στη συνοικία Λότζα – Άγιος Νικόλαος.

Η παλιά κατοικία υποστηλώθηκε και επισκευάσθηκε με σεβασμό στον παραδοσιακό της χαρακτήρα. Χρησιμοποιήθηκαν πατητές τσιμεντοκονίες στους τοίχους και κατασκευάστηκαν νέα κτιστά πεζούλια, πάγκοι και κρεβάτια. Τα κουφώματα αντικαταστάθηκαν με νέα, ξύλινα, γερμανικού τύπου στα παραδοσιακά πρότυπα.