Το γήπεδο εμβαδού 5930 μ² βρίσκεται στον κάμπο της Οίας, στην περιοχή «Μπαξέδες» και είναι σχετικά επίπεδο.

Η ισόγεια κατοικία , εμβαδού 105 μ² διατάσσεται στο φαρδύτερο σημείο του οικοδομήσιμου τμήματος, το οποίο είναι πολύ περιορισμένο λόγω του σχήματος του οικοπέδου.

Διαθέτει υπόγειους βοηθητικούς χώρους καθώς και μικρό πατάρι με χώρο ύπνου και πρόσβαση στο επίπεδο δώμα.

Η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου γίνεται με την εναλλαγή θολωτών και παραλληλεπίπεδων όγκων, μια σχεδιαστική λύση που ανταποκρίνεται και στις λειτουργικές ανάγκες του κτιρίου πέραν του αισθητικού ενδιαφέροντος που προσφέρει, δημιουργώντας διαφορετικές ποιότητες χώρου και ωφέλιμες επιφάνειες στο εσωτερικό.