Το οικόπεδο εκτείνεται στην βορεινή πλευρά του οικισμού της Οίας, στη περιοχή «Σόχωρα» και έχει θέα προς τον κάμπο της Οίας στην πλευρά που βλέπει την  Ίο και τη Σίκινο.

Η πρόκληση στην λύση που υλοποιήθηκε ήταν η δημιουργία τεσσάρων ανεξάρτητων κατοικιών, προσαρμοσμένων στον απόλυτα περιορισμένο δομήσιμο χώρο του γηπέδου με δυνατότητα αυτοτέλειας , απρόσκοπτης θέας και σύνθεση όγκων σε ένα σχεδόν επίπεδο χώρο.

Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην σύνθεση, είναι στοιχεία της σαντορινιάς αρχιτεκτονικής: θόλοι, σταυροθόλια, ανοίγματα στις διαστάσεις των παραδοσιακών, κτιστές σκάλες, πεζούλια, συνδυασμένα με στοιχεία σύγχρονα.

Κάθε κατοικία διαθέτει αυτοτέλεια, δικές της αυλές και από ένα κτιστό τζακούζι  μισοβυθισμένο στον περιβάλλοντα χώρο.