Το γήπεδο βρίσκεται εντός του παραδοσιακού οικισμού της Οίας, και έχει εμβαδόν 1611,98 μ².

Εκτείνεται πάνω στον παλιό δημόσιο δρόμο Οίας –Φηρών, και εφάπτεται , σε μικρό πρόσωπο,  με τον σημερινό επαρχιακό δρόμο. Αποτελεί τμήμα του ξενοδοχείου ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ, με το οποίο διαχωρίζεται από τον δημοτικό δρόμο αλλά ανήκει λειτουργικά σε αυτό.

Το κτίσμα διαμορφώνεται με πολλούς διαφορετικούς όγκους και επικαλύψεις με θόλους , σταυροθόλια ή πλάκες και είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο γήπεδο, και στις υψομετρικές του διαφορές.

Επειδή το γήπεδο εκτείνεται ψηλότερα από το δρόμο (περίπου 1,50 μ.), η συνολική κατασκευή παραμένει χαμηλή και εντάσσεται στο τοπίο αρμονικά. Η πισίνα που κατασκευάζεται δεν είναι ορατή από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.