ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ / LANDSCAPE DESIGN

Ο σχεδιασμός του ελεύθερου χώρου, ιδιωτικού ή δημόσιου, γίνεται με γνώμονα το φυσικό περιβάλλον της κάθε περιοχής, την τοπική χλωρίδα αλλά και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον εργοδότη.

ΚΕΑ & ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (2000-)

Οικονομοτεχνική ανάλυση στις  περιοχές που όρισε το real estate. Η μελέτη επικεντρώθηκε στην Κέα (σε έκταση 35 στρεμμάτων) και Κέρκυρα