Το γραφειο μας / Our Studio

M+D Architects

Το αρχιτεκτονικό γραφείο λειτουργεί από το 1972 με κύριο αντικείμενο αρχιτεκτονικές μελέτες ιδιωτικών κτιρίων και την επίβλεψη της υλοποίησης τους.

Έχει εξειδικευθεί στην αποκατάσταση και επανάχρηση παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων και στις μελέτες ξενοδοχειακών μονάδων στον ελληνικό χώρο.

Η προσέγγιση τόσο του μικρού όσο και του μεγάλου έργου γίνεται με την ίδια αφοσίωση και ενδιαφέρον .

Από τις βασικές και αδιαπραγμάτευτες αρχές του γραφείου μας είναι:

  • Η δημιουργία χώρων που καλύπτουν λειτουργικά και αισθητικά τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών τους προσφέροντας μία ευχάριστη και άνετη διαβίωση σε αυτούς.
  • Η μορφολογική ένταξη των κτιρίων στο τοπίο ή στο κτισμένο περιβάλλον μέσα από την σε βάθος έρευνα και μελέτη  του ευρύτερου χώρου και του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της εκάστοτε περιοχής .
  • Η  ανάδειξη των αυθεντικών στοιχείων και  αξιών της αρχιτεκτονικής κάθε τόπου.
  • Η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου, η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων  μέσα από τον συνδυασμό της γνώσης των παραδοσιακών μεθόδων και υλικών κατασκευής και των σύγχρονων οικολογικών κατασκευαστικών λύσεων.

 

Our architectural firm operates since 1972, having as main objective the architectural design of private buildings and the supervision of their construction.

Our specialization is the restoration and reuse of old buildings and the planning and construction of hotel complexes in the Greek landscape.

The approach to a small or a big project is carried out with the same care and dedication.

Some of the basic and non-negotiable principles of the firm are:

  • The creation of spaces that satisfy the functional and aesthetic requirements and wishes of the users offering them a pleasant and comfortable living in them.
  • The morphological integration of the building in the landscape of the built environment is accomplished through the thorough research and study of the wider space and architectural character of the particular region.
  • The promotion of the authentic elements and merits of the local architecture.
  • The concern and protection of the environment and landscape, the saving of energy and natural resources through the combination of the knowledge of the traditional methods and construction materials and the modern ecological construction solutions.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ/Recent Projects

Completed 

Ολοκληρωμενα 

 

Armenaki Cliff Santorini

Under Constuction

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Zoe Athens

FUTURE/STUDIES

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Ξενοδοχείο στα Παλαιά Βόλου

Επικοινωνία | Contact

 

info@mdarchitects.gr
3-5 Athanassiadou St.  Athens,Greece  11521
+30  2106433797 – 2106463679