ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ / CONSULTING ENGINEERING

Τεχνικές συμβουλές σε πολεοδομικά και περιβαλλοντικά θέματα , για τα οποία η πολύχρονη εμπειρία και η γνώση του νομοθετικού πλαισίου συντείνει στην διαμόρφωση εμπεριστατωμένης και ρεαλιστικής πρότασης επίλυσης της κάθε υπόθεσης.