Περίοδος μελέτης 2019-2020

Η μελέτη έλαβε διεξοδικά υπ΄ όψη της όλο το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα σε θέματα Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος, Δασικής νομοθεσίας, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κυκλοφορίας, Χρήσεων γης.
Με θετική συνηγορία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , Γ.Γ. Αθλητισμού , Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας αντισφαίρισης , ΕΟΤ , Δήμου Αχαρνών , Δασαρχείου Πάρνηθας, Γεν. Γραμ. ΥΠΕΝ) εγκρίθηκε η πρόταση μας για τη δημιουργία ειδικού ΚΕΠΑΤ (Κέντρο Προπονητικού-Αθλητικού Τουρισμού Τέννις) με προδιαγραφές Διεθνούς Αθλητικού Κέντρου στην ιδιόκτητη περιοχή του Αθλητικού Όμιλου Τατοΐου επί συνολικού γηπέδου εμβαδού 93,5 στρεμμάτων.