ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με γνώμονα την εξαντλητική ανάλυση όλων των παραμέτρων και της ισχύουσας νομοθεσίας διαμορφώνουμε ρεαλιστικές προτάσεις σε χωροταξική και πολεοδομική κλίμακα σχεδιασμού, σε
• Προτάσεις Ειδικών Χωρικών Σχεδίων σε προς ανάπτυξη περιοχές
• Σύνθεση Γενικής Διάταξης (Masterplan) σε προς ανάπτυξη ακίνητα

ΑΤΤΙΚΗ – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ – ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠΑΤ ΤΕΝΝΙΣ (2020-)

Περίοδος μελέτης 2019-2020 Η μελέτη έλαβε διεξοδικά υπ΄ όψη της όλο το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα σε θέματα Χωροταξίας,

ΚΕΑ & ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (2000-)

Οικονομοτεχνική ανάλυση στις  περιοχές που όρισε το real estate. Η μελέτη επικεντρώθηκε στην Κέα (σε έκταση 35 στρεμμάτων) και Κέρκυρα