Το γήπεδο βρίσκεται σε περιοχή παλιού ελαιώνα με ΒΔ έκθεση και κλίσεις εδάφους έως 40%. Στο δυτικό και χαμηλότερο σημείο του γηπέδου υπάρχει φυσική τάφρος απορροής ομβρίων υδάτων που αποτελεί και το όριο του γηπέδου. Στην ευρύτερη περιοχή (σε ακτίνα τουλάχιστον 1000 μ.) υπάρχουν ελαιώνες ,διάσπαρτες κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Η κλιμακωτή διάταξη των κτιρίων , η  διαμόρφωση του εδάφους με πεζούλια , η φύτευση κατάλληλων και εγκλιματισμένων στην περιοχή φυτών ,θα  εξασφαλίζουν την συγκράτηση των χωμάτων.

Στο γήπεδο προβλέπεται να γίνει ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων  5*****, δυναμικότητας έως 100 κλινών. Προβλέπονται να κατασκευασθούν 16 διαμερίσματα-βίλλες με ξεχωριστή πισίνα το καθένα. Θα υπάρχει κεντρικό κτίριο κοινόχρηστων λειτουργιών , με πισίνα σπα και γυμναστήριο,  χώρους εστίασης και αναψυχής υπερτοπικής εμβέλειας. Τα κτίρια θα  είναι ανεξάρτητα και προσαρμοσμένα στις κλίσεις του εδάφους,  ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλοι συμπαγείς όγκοι κτιρίων .Τα νερά της βροχής θα συλλέγονται σε δεξαμενές ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού. Προβλέπεται η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων με διάθεση του παραγόμενου νερού για πότισμα.

Στο έργο προβλέπονται να γίνουν οι δυνατόν μικρότερες εκσκαφές και επιχώσεις, ώστε το τοπίο να μην αλλοιωθεί. Η αρχιτεκτονική μελέτη των κτιρίων προβλέπει την προσαρμογή στις κλίσεις του εδάφους σε κάθε χωριστή κατοικία με αντίστοιχη λειτουργική προσαρμογή και διαμόρφωση παραλλαγής στην κάτοψη της. Η τοποθέτηση των κτιρίων γίνεται κλιμακωτά και προσαρμόζεται στο φυσικό έδαφος . Ο διαφορετικός προσανατολισμός τους εξασφαλίζει την απρόσκοπτη θέα όλων προς την θάλασσα. Προβλέπονται σκίαστρα στις κατάλληλες θέσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Η χρήση ντόπιας πέτρας στη διαμόρφωση πεζουλιών και οι κεραμοσκεπές βοηθάνε στην προσαρμογή στα αρχιτεκτονικά πρότυπα της περιοχής. Το εσωτερικό δίκτυο των δρόμων πρόσβασης στα σπίτια ακολουθεί την φυσική κλίση και γίνεται προσπάθεια να μην κόβονται ελιές και να μην διαταράσσεται η εικόνα του ελαιώνα. Υπάρχει στη μελέτη η ενδεχόμενη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης και η χρήση στο εσωτερικό δίκτυο ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων ώστε να μειώνεται κατά το δυνατόν η ρύπανση και η ηχορύπανση στην περιοχή.

¨Έχουν διερευνηθεί οι δυνατότητες θέας από το γήπεδο προς τη θάλασσα σε τρείς ζώνες ανάλογα με το υψόμετρο και η διάταξη των κατοικιών ακολουθεί αυτές τις δυνατότητες .

Οι κατοικίες αναπτύσσονται σε επίπεδα και διατάσσονται κατά την κλίση του εδάφους , ώστε να  εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα για κάθε μία.