Το γήπεδο εμβαδού 100 μ², ευρίσκεται στην περιοχή «Βουνάρα» και  εκτείνεται ανάμεσα στους δύο κεντρικούς πεζόδρομους της Οίας σε τρεις στάθμες. Αποτελείται από τρεις κατοικίες .Η κατοικία της κάτω στάθμης χρειάστηκε απλή επισκευή ενώ οι δύο ανώτερες αποκαταστάθηκαν βάσει ιχνών.

Πρόκειται για τυπική οικία στη συνοικία των καραβοκυραίικων σπιτιών της Οίας.