Το γήπεδο ευρίσκεται στην περιοχή «Βουνάρα» (περιοχή «καπετανόσπιτων») και  έχει πρόσωπο στον κεντρικό πεζόδρομο της Οίας ενώ αναπτύσσεται προς την πλευρά της καλντέρας του ηφαιστείου σε δύο στάθμες.

Το παλαιό σπίτι είχε κατεδαφιστεί μετά τον σεισμό του 1956. Η αποκατάστασή του έγινε με βάση τα υφιστάμενα επί τόπου ίχνη και από πολύ μεγάλη έρευνα σε φωτογραφίες αρχείου.

Το κτίριο αποτελείται από δύο στάθμες. Η κύρια είσοδος της κάτω στάθμης γίνονταν μέσω μίας αυλής  όπου καταλήγει η σκάλα καθόδου από τον κοινοτικό δρόμο. Η πάνω στάθμη αποτελείται από ένα δωμάτιο το οποίο εκτείνεται σε υποχώρηση τόσο από την πλευρά της καλντέρας όσο και από την πλευρά του κοινοτικού δρόμο.