Στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Περίβολα το οποίο έχει πρόσβαση από τον κεντρικό επαρχιακό δρόμο και είναι όμορο με οικόπεδο του ξενοδοχείου Περίβολας , δημιουργούνται δύο ανεξάρτητα κτίρια  :

Το ένα διώροφο κτίριο προς την βόρεια πλευρά εκτείνεται πίσω από ήδη κτισμένα διώροφα όμορα κτίρια και δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου από τον επαρχιακό δρόμο. Είναι κτίριο με θολωτή κάλυψη και υπόστεγο στο ισόγειο που δημιουργεί στον όροφο εξώστη και διαδρομο εισόδου στα διαμερίσματα από τη νότια πλευρά .

Το δεύτερο κτίριο κατασκευάζεται στο νότιο άκρο του οικοπέδου και είναι διώροφο. Στον όροφο διαμορφώνεται μία κατοικία η οποία θα ανήκει στο ξενοδοχείο με αυλή προς το όμορο ίδιας ιδιοκτησίας οικόπεδο με θέα στην καλντέρα, ενώ δεν έχει πρόσβαση από την βορεινή πλευρά. Στην  κάτω στάθμη η  οποία είναι υπόγεια ως προς την κατοικία και μερικώς υποβαθμισμένη ως προς το υπόλοιπο οικόπεδο περιλαμβάνονται βοηθητικοί χώροι του ξενοδοχείου.