Το κτίριο βρίσκεται στο κέντρο του παραδοσιακού οικισμού της Οίας, στη συνοικία “Λότζα – Άγιος Νικόλαος”.

Είναι μία τυπική σαντορινιά υπόσκαφη κατοικία με εσωκάμαρα και σάλα.

Η επισκευή και διαμόρφωση που υλοποιήθηκε και ο εξοπλισμός των χώρων είναι αυτοί μιας σύγχρονης κατοικίας που διατηρεί όμως τα παραδοσιακά της χαρακτηριστικά. Η χρήση πατητών τσιμεντοκονιών σε τοίχους και δάπεδα, τα ξύλινα κουφώματα με εσωτερικά σκούρα, οι τριπτοί σοβάδες, τα κτιστά πεζούλια και κρεβάτια βοηθούν στην διατήρηση του χαρακτήρα της.