Στα «βορεινά» του παραδοσιακού οικισμού του Πύργου, δύο υφιστάμενες  παλαιές κάναβες (οιναποθήκες), επισκευάστηκαν και διαρρυθμίστηκαν σε δύο ανεξάρτητες κατοικίες διατηρώντας την ενιαία εικόνα των χώρων.

Στο χαμηλότερο σημείο του οικοπέδου για να μην εμποδίζεται τη θέα των υπαρχόντων κτιρίων, έγινε ισόγεια προσθήκη μίας τρίτης ανεξάρτητης κατοικίας.

Μία τέταρτη ανεξάρτητη κατοικία έγινε πάνω από τα υφιστάμενα κτίρια, προς την πλευρά του κοινοτικού πεζόδρομου. Το ύψος της προσθήκης και η διατήρηση του παλιού χαρακτηριστικού στον παραδοσιακό οικισμό υψηλού μανδρότοιχου , συντείνουν στην  καλύτερη προσαρμογή των νέων κτιρίων στο περιβάλλον του παραδοσιακού οικισμού .

Σκοπίμως οι  πισίνες του συγκροτήματος δεν είναι ορατές από τα κοινόχρηστα σημεία του οικισμού.

Χρησιμοποιήθηκαν κατασκευαστικά στοιχεία της παράδοσης όπως χοντροί εξωτερικοί τοίχοι, κτιστά καθιστικά, πωριά (ηφαιστειακές πέτρες) στην περίμετρο των ανοιγμάτων, ξύλινα κουφώματα, ανοικτές κτιστές σκάλες, αλιτάνες  κ.α .