Το γραφειο μας / Our Studio

M+D Architects

Το αρχιτεκτονικό μας γραφείο αποτελείται από τη Μαίρη Καβάγια και την Δανάη Ιωαννίδη, μητέρα και κόρη, από όπου προκύπτει και το όνομα της εταιρείας Μ+Δ αρχιτέκτονες (που θα μπορούσε να προκύπτει και από το Mother&Daughter!).

Η Μαρία Μαρίνα (Μαίρη) Καβάγια ,έχει γεννηθεί στην Αθήνα, είναι αρχιτέκτων μηχανικός απόφοιτος ΕΜΠ (1972). Έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και στον δημόσιο τομέα. Έχει βραβευθεί για το αρχιτεκτονικό και επιστημονικό της έργο.
Η Δανάη Ιωαννίδη, έχει γεννηθεί στην Αθήνα, είναι αρχιτέκτων μηχανικός απόφοιτος ΕΜΠ(2011). Έχει εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Κύριο αντικείμενο του γραφείου είναι αρχιτεκτονικές μελέτες ιδιωτικών κτιρίων και η επίβλεψη της υλοποίησης τους.

Το γραφείο έχει εξειδικευθεί στην αποκατάσταση και επανάχρηση παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων και στις μελέτες ξενοδοχειακών μονάδων στον ελληνικό χώρο.
Η προσέγγιση τόσο του μικρού όσο και του μεγάλου έργου γίνεται με την ίδια αφοσίωση και ενδιαφέρον.

Από τις βασικές και αδιαπραγμάτευτες αρχές του γραφείου μας είναι:
Η δημιουργία χώρων που καλύπτουν λειτουργικά και αισθητικά τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών τους προσφέροντας μία ευχάριστη και άνετη διαβίωση σε αυτούς.
Η μορφολογική ένταξη των κτιρίων στο τοπίο ή στο κτισμένο περιβάλλον μέσα από την σε βάθος έρευνα και μελέτη του ευρύτερου χώρου και του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της εκάστοτε περιοχής.
Η ανάδειξη των αυθεντικών στοιχείων και αξιών της αρχιτεκτονικής κάθε τόπου.
Η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου, η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων μέσα από τον συνδυασμό της γνώσης των παραδοσιακών μεθόδων και υλικών κατασκευής και των σύγχρονων οικολογικών κατασκευαστικών λύσεων.

 

The members of our architectural firm are Mary Kavagia and Danai Ioannidi, who are also mother and daughter, hence the name of the firm M + D Architects.
Maria Marina (Mary) Kavagia was born in Athens, is an architect graduated from National Technical University of Athens (1972).She has worked in the public sector and as a free lancer. Has been rewarded for her architectural and scientific work.
Danai Ioannidi, was born in Athens, is an architect graduated from National Technical University of Athens (2011).She has worked as free lancer.

Our architectural firm operates since 1972, having as main objective the architectural design of private buildings and the supervision of their construction.
Our specialization is the restoration and reuse of old buildings and the planning and construction of hotel complexes in the Greek landscape.
The approach to a small or a big project is carried out with the same care and dedication.
Some of the basic and non-negotiable principles of the firm are:
The creation of spaces that satisfy the functional and aesthetic requirements and wishes of the users offering them a pleasant and comfortable living in them.
The morphological integration of the building in the landscape of the built environment is accomplished through the thorough research and study of the wider space and architectural character of the particular region.
The promotion of the authentic elements and merits of the local architecture.
The concern and protection of the environment and landscape, the saving of energy and natural resources through the combination of the knowledge of the traditional methods and construction materials and the modern ecological construction solutions.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ/Recent Projects

Completed 

Ολοκληρωμενα 

 

Alkima Hotel Athens

Under Constuction

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Τετραώροφη πολυκατοικία

FUTURE/STUDIES

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Ξενοδοχείο στα Παλαιά Βόλου

Επικοινωνία | Contact

 

info@mdarchitects.gr
3-5 Athanassiadou St.  Athens,Greece  11521
+30  2106433797 – 2106463679